Bankwezen

Voor en met de RABOBANK ontwikkelden wij de serious game De Klant Centraal, ter introductie van een nieuw klantenvolgsysteem, speciaal voor nieuwe medewerkers.

Voor en met de ABNAMROBANK hebben wij het bordspel Fellowship of the Cloud ontwikkeld, een spel dat in trainingen wordt gebruikt om de kansen en de risico’s van de cloud inzichtelijk te maken.