Missie

De missie van Business Impact Games is organisaties te helpen om op een effectieve en prettige manier medewerkers en (potentiële) relaties bewust te maken en te leren over de betekenis van de organisatie voor hen en hun omgeving.

 

De toegevoegde waarde van Business Impact Games ligt in het creëren van een effectieve methode om de verbondenheid met de organisatie te vergroten, het profiel van de organisatie te versterken en kennis over de producten en diensten van de organisatie te vergroten.

Out of the box denken

De werkwijze van Business Impact Games is doelgericht en professioneel. In het proces van het creëren van nieuwe spelvormen en de uitvoering is het creëren en beleven van speelplezier en out of the box denken minstens zo waardevol.