Onderwijs

Wij hebben voor verschillende organisaties in het onderwijs en educatie opdrachten uitgevoerd. Veel van onze spellen en games op maat hebben een educatieve functie, waarbij kennisoverdracht centraal staat, maar ook bewustwording. 16% van onze afnemers zijn onderwijsinstellingen of instellingen met een voorlichtingstaak of ondersteunende taak aan het onderwijs.

 

Voorlichtingsspellen
Al in 2006 ontwikkelden wij Girls’ Choice voor de RUTGERS STICHTING, hét kenniscentrum over seksualiteit. Girls’ Choice is een belangrijke tool bij de voorlichting van meisjes over seksualiteit. In 2008 is hier de variant voor jongens, Boys ‘R Us aan toegevoegd. Nog steeds worden beide spellen veel gebruikt bij het bewust maken van jongeren van hun eigen seksualiteit en dragen ze bij aan kennisoverdracht.

Onderwijsondersteuning
Het spel Stap in de Wereld dat ontwikkeld is voor en met de CED GROEP, is speciaal gemaakt voor leerlingen met een autistische beperking. Dit bordspel helpt deze kinderen om op onderzoek te gaan en stimuleert hun zelfstandigheid bij het maken van keuzes.
Heel mooi is dat de leerlingen met behulp van een referentiekaart ook
hele handige tips krijgen op welke manier ze aan de slag kunnen, maar
ook bijvoorbeeld leren op welke wijze ze het beste gefundeerde feedback
kunnen geven.


Voor de TU DELFT hebben wij de ondersteuning- / voorlichtingstool Ontwerpen in Beeld gerealiseerd.

Met handen en voeten
Voor het jubileum van de KONINKLIJKE AURIS GROEP ontwikkelden wij een bordspel op maat, waarin communicatie centraal staat, voor alle medewerkers van de organisatie. Het thema is erg passend bij de organisatie die onderwijs verzorgt voor mensen met een communicatieve beperking. In het spel zijn allerlei verschillende communicatievormen, inclusief handen en voeten, toepasbaar.

Verbind de wereld
In opdracht van de Faculteit der Managementwetenschappen van de RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN is ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum een wel heel speciale serious game ontwikkeld. Van de opdrachtgever kwam de opdracht om een game te ontwikkelen waarin kennis maken, samenwerken, globalisering, duurzaamheid en inkomensverschillen samen zouden komen. Dit geheel benaderd vanuit de volgende 8 disciplines: bedrijfskunde, bestuurskunde, economie, bedrijfseconomie, geografie, planologie, milieukunde en politicologie. De serious game Verbind de Wereld werd een daverend succes, niet alleen door het grote aantal inschrijvingen (ruim 200), maar ook door het inzicht dat deze game aan alle deelnemers heeft gegeven. In amper 1,5 uur tijd.

Meer over VERBIND DE WERELD kunt u vinden bij SERIOUS GAME