Output Driven Modelling

Ruim 15 jaar ontwerpen wij spellen op maat en serious games voor uiteenlopende opdrachtgevers in het bedrijfsleven en in non-profit. In al deze jaren hebben wij een succesvolle ontwerpmethode ontwikkeld met de naam Output Driven Modelling.

Unieke ervaring
Output Driven Modelling zorgt er voor dat we starten bij het (gewenste) uitresultaat van het spel of de game. Het gaat er om wat de deelnemers of spelers moeten leren of wat hun ervaring moet zijn. Kennisoverdracht kan een primair doel zijn, of eenvoudig vermaak. Onze ervaring is echter dat een goed opgebouwd spel of game zorgt voor een unieke ervaring die de deelnemers actief laat ontdekken, leren, bewust worden of ze activeert bij het leren om “out of the box” te denken. Een belangrijke randvoorwaarde om de juiste output te krijgen is dat vooraf ook helder is wie de doelgroep is en deze duidelijk te definiëren.

Origineel ontwerp
De opdrachtgever hoeft uitsluitend aan te geven welke doelen bereikt moeten worden en wij creëren een model waarbinnen deze doelen worden bereikt op een leuke, spannende en motiverende wijze. Wij ontwikkelen het spel en vragen aan de opdrachtgever om binnen de aangegeven structuur het model te “vullen”, waarbij wij uiteraard ook advies geven over de inhoud. De eindverantwoordelijkheid op de inhoud en de rechten op de afbeeldingen blijven uiteraard bij de opdrachtgever. Onze specialisatie is het ontwerpen van een origineel ontwerp, passend bij de opdracht, het aangeven van een heldere structuur, het aanbieden van interventie-mogelijkheden in een spel of game en uiteraard de realisatie van het spel of de game inclusief grafische vormgeving en productie.

Hieronder staat een schematische weergave van de OUTPUT DRIVEN MODELLING methode. Wij vergelijken het bouwen van een spel schematisch met het bouwen van een huis.

 

Output Driven Modelling – schematisch

Stap 1: definiëringsfase gewenste output
Opdrachtgever geeft aan welke output gewenst is. Dit wordt doorgenomen met de ontwerper die de intake doet, die hierbij doorvraagt om doelen en doelgroep helder in beeld te krijgen.

Stap 2: modelleringsfase
De ontwerper(s) van B.I.G. ontwikkelen een spel waarmee de doelstellingen bereikt worden, passend bij de doelgroep, zodat de maximale impact op alle niveaus bereikt kan worden.

Stap 3: input genereren
De opdrachtgever levert input aan op basis van de door de ontwerpers van B.I.G. aangeboden structuur van het model. Hierbij leveren de ontwerpers voorzetjes aan en een duidelijke aanleverinstructie voor de inhoud waarmee het model gevuld kan worden. Dit zorgt voor veel minder (denk)werk voor de opdrachtgever. Hierna volgt realisatie van het spel of de game op maat door B.I.G. in fysieke vorm.