Zorg

Van de spellen op maat en serious games op maat is 13% van onze opdrachtgevers actief in de zorg. Dit is uiteenlopend van ziekenhuizen en dagopvang voor geestelijk gehandicapte mensen t/m jeugdhulp en psychiatrie. Er is in deze sector veel behoefte aan het maken van goede afspraken en communicatie. Wij hebben games en spellen ontwikkeld die hierbij ondersteunen.

Missie, samenwerking en procesverbetering
Samen met de ALRIJNE ZORGGROEP ontwikkelden wij Samenspel, een toegankelijk kaartspel dat kijkt naar zowel de missie van de organisatie als de manier waarop je samen dingen voor elkaar kunt krijgen. Aan de hand van praktijksituaties die regelmatig kunnen voorkomen. De medewerkers kunnen op basis hiervan in gesprek over hun eigen visie hierop. Het kaartspel vormt een middel om hierover te communiceren en samen betere afspraken te maken.

Kringenspel
Door middel van het speciaal door ons ontwikkelde KRINGENSPEL kunnen personen dichter bij elkaar komen. Dit is bij uitstek geschikt om samen een missie te formuleren. Dit kan ook op het niveau van teams of afdelingen. Het draagt dus bij aan TEAMBUILDING en een gezamenlijke definiëring van de belangrijkste waarden, maar kan ook worden ingezet voor het in kaart brengen van de belangrijkste KNELPUNTEN in organisatieprocessen. Dit spel is een aantal keren ingezet.

Voor de hele organisatie
Eén van de games is ontwikkeld voor en door een organisatie van meer dan 1000 mensen, die allemaal de game hebben gespeeld als onderdeel van een training. Hierbij stond centraal: een nieuwe missie, een nieuwe manier van werken en het afstemmen van de wijze waarop. Interessant is het aspect dat elke praktijksituatie met behulp van een andere bril (perspectief) kan worden benaderd. De creatieve vondst van één van de medewerkers van de organisatie om dit ook daadwerkelijk zo fysiek uit te voeren, hebben wij uiteraard toegejuicht en geïntegreerd in het spel.